[ Inbjudan ]


RHSS inbjuder till VEN RUNT, 2018-08-11 (Inbjudan i PDF)

På Ven Runt 2018 kan du segla familjesegling eller distanskappsegling.
Familjeseglingen kommer att seglas enligt SRS.
Familjebåtar utan giltigt SRS-tal kan tilldelas ett tillfälligt SRS – tal, om anmäla är gjord innan den 3/8-18 och om båttypen kan hänföras till en befintlig tabellbåt eller mätbrevbåt med giltigt SRS-tal.
I distanskappseglingen och ÖRESUND CUP kan du segla SRS/SRSv/SRSs kölbåt, samt TEXEL flerskrov. För att bilda entypsklass krävs minst 5 anmälda båtar. I Cupen kan du i år välja på att segla i Kölbåt ”Full Crew”, Kölbåt ”Short Handed” eller Flerskrov (TEXEL).

Regler

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglings-
reglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS och TEXEL reglerna.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter,
och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan
placerad på Råånocken, under altanen.
En båt med ett alternativt SRS/SRSv/SRSs-tal i SRS-tabellen/SRS-mätbrevet för kappsegling,
utan undanvindssegel, får anmälas utan sådana segel.
Distanskappsegling får justera segelsättningen fram till 96 timmar innan start. Förändring av segelsättning efter 3/8 räknas som ”efteranmälan”.
Familjeseglare kan välja segelsättning till 08.45 den 11/8 2018.
Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.
Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

Villkor för att delta

Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin na-tionella myndighet. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i sam-band med eller före, under eller efter regattan.

Anmälan
Anmälan skall göras till Råå Helsingborg Segelsällskap, utnyttja bifogad anmälningsblankett eller internetformulär. Genom anmälan till kappseglingen medges att resultat och deltagarför-teckningar publiceras på Internet.


Distanskappsegling:
Sista anmälningsdag: fredag den 3/8-2018.
Anmälningsavgift: 400 kr insatt på bankgiro 5646-7392 senast den 3/8-2018.
Efteranmälan: 500 kr.

Deltagande SRS/SRSv/SRSs - båtar ska finnas i SRS - tabellen och uppfylla grundstandarden eller ha ett giltigt SRS/SRSv/SRSs - mätbrev utfärdat av SSF och förnyat 2018. Båtar som inte uppfyller dessa krav får inte starta i distansseglingen.

TEXEL - mätbrevet skall finns sökbart på ssf.se, alternativt skickas till RHSS på
adressen webmaster@rhss.m.se, senast 3/8-2018.

Familjesegling:
Sista anmälningsdag: lördagen den 11/8-2018, kl 08.45.
Anmälningsavgift: 300 kr insatt på bankgiro 5646-7392

Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen Råånocken, Råå småbåtshamn, senast 08.45 den 11/8-2018.

Öppettider: fredagen den 10/8 2018, 18.00-20.00
lördagen den 11/8 2018, 07.30-08.45

Om mätbrev krävs ska detta kunna visas upp innan en båt kappseglar.
En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

Tidsprogram
Lördag 11 augusti 09.00 Rorsmansmöte
Lördag 11 augusti 10.05 Varningssignal inför första start (distanskappseglingen)
Lördag 11 augusti 10.55 Varningssignal inför familjeseglingen

Kappseglingsområde
Seglingsbanan ligger i norra Öresund.

Banan
Start och målgång är utanför Råå hamn. Banan anslås på den officiella anslagstavlan kl 09.00.

Protester och straff
Eventuella protestförhandlingar kommer att avhållas på RHSS klubbhus, Råånocken i Råå små-båtshamn. Mer information och exakta tider publiceras på den officiella anslagstavlan. Om du lämnar in en protest, glöm inte att bevaka officiella anslagstavlan.

Priser
Distanskappseglingen: Minst 1 pris till var 5:e båt i respektive klass.
Familjekappseglingen: Minst 1 pris till var 5:e båt i respektive klass, priserna lottas ut.

Vandringspris utdelas till vinnande båt i SRS - total och i entyps - klass med flest startande båtar. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.


Datum: Råå 2018-04-01

 

Betalning från utlandet.

IBAN

SE23 8000 0821 4967 4150 4754

Bankens BIC

SWEDSESS

Kontohavare

RÅÅ HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP

Kontokod

2